עיצוב לוגו ומצגת למשקיעים לחברת brainbalance 

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

© 2018 by Shirly Tidhar-Beja  ו