עיצוב מסכים בסרט הדרכה למוצר דנטלי

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט