עיצוב לוגו לדר. אורי פיקסלר, רופא שיניים

© 2018 by Shirly Tidhar-Beja  ו