עיצוב לסרטים ומצגות הדרכה אינטראקטיביות

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
Storyboard Example
Storyboard Example