עיצוב לסרטים ומצגות הדרכה אינטראקטיביות

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
עיצוב לחברת מדינגו
Storyboard Example
Show More

© 2018 by Shirly Tidhar-Beja  ו