עיצוב מצגות פאוור פוינט
 מצגות חברה/למשקיעים/לימוד והדרכה 

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

דף פתיח למצגת
דף פתיח למצגת
Metstrada עיצוב דף פנימי
Metstrada עיצוב דף פנימי
עיצוב מצגת לעורכת דין
עיצוב מצגת לעורכת דין
Oridion עיצוב למצגת
Oridion עיצוב למצגת