עיצוב מצגות פאוור פוינט

 מצגות חברה/למשקיעים/לימוד והדרכה 

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

דף פתיח למצגת
Metstrada עיצוב דף פנימי
עיצוב מצגת לעורכת דין
Oridion עיצוב למצגת
Show More

© 2018 by Shirly Tidhar-Beja  ו